Dostępność dla każdego

Zadbaj o wszystkich użytkowników

Zapewnij dostępność treści na Twojej witrynie internetowej.

Wszystkie strony internetowe i aplikacje mobilne podmiotów publicznych muszą być dostępne cyfrowo. Wynika to z Ustawa z 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (pdf).

Żródło: https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/wcag-21-w-skrocie

Najważniejsze funkcje:

  • Tryby dostępności
  • Słownik on-line
  • Skalowanie treści, lupa
  • Zmiana czcionki
  • Podświetlanie najważniejszych elementów
  • Zmiana kontrastu i kolorystyki
  • Blokada animacji
  • Maska czytania
  • i inne ułatwienia
Chcę wdrożyć to rozwiązanie

Szybki kontakt

Masz pytania skontaktuj się z nami: